Strona g?wna
Uroczysto?? ??. Ap. Piotra i Paw?a PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Marcin Jankowski   
sobota, 05 lipca 2014 20:11

W okresie wakacyjnym w miesi?cu lipcu i sierpniu ulegaj? zmianie godziny sta?ego dy?uru spowiedniczego w Katedrze. Przez ten czas tylko jeden dy?ur spowiedniczy od godz. 13.30 do 15.30.

Rwnie? przez okres wakacji niedzielna Msza ?w. w kaplicy ?w. Floriana we wsi Obora o godz. 8.00.

W przysz?? niedziel? podczas Mszy ?w. o godz. 15:00 go?ci? b?dziemy w Bazylice Prymasowskiej Chr Katedralny ze Szczecina-D?bie.

 
12 Niedziela Zwyk?a PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Marcin Jankowski   
poniedziałek, 23 czerwca 2014 09:48

We wtorek (24.06.) przypada Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela najwi?kszego z prorokw, ktry bezpo?rednio przygotowa? drog? dla Jezusa Zbawiciela. Msze ?w. wed?ug porz?dku dnia powszedniego. Jest to rwnie? dzie? Imienin naszego Ks. Proboszcza. Dostojnego Solenizanta polecamy pami?ci modlitewnej wszystkich Parafian.

W miesi?cu czerwcu zapraszamy wszystkich Parafian codziennie po wieczornej Mszy ?w. na adoracj? i modlitw? zwi?zan? z nabo?e?stwem do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa; w tym tygodniu - w Oktawie Uroczysto?ci Bo?ego Cia?a - zako?czon? procesj? eucharystyczn? przy Katedrze. Zapraszamy szczeglnie dziewczynki ch?tne do sypania kwiatkw. W najbli?szy pi?tek (27.06.) prze?ywa? b?dziemy uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18.00 liturgia z procesj? do o?tarza NSPJ. Dzie? p?niej, w sobot?, uczcimy Niepokalane Serce Maryi.

W przysz?? niedziel? (29.06.) przypada Uroczysto?? ??. Ap. Piotra i Paw?a. Jest to dzie? odpustu na naszym Cmentarzu ?w. Piotra. Uroczysta suma odpustowa o godz. 17.00. Przewodniczy? jej b?dzie ks. kan. Zbigniew Przybylski Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Gnie?nie. Zapraszamy wszystkich Parafian do udzia?u we wsplnej modlitwie i serdecznie prosimy o stosowne przygotowanie nagrobkw.Pozosta?e informacje w dziale og?osze? oraz w intencjach mszalnych. Zapraszamy!

Poprawiony: poniedziałek, 23 czerwca 2014 09:49
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Marcin Jankowski   
wtorek, 17 czerwca 2014 16:43

W najbli?szy czwartek (19.06.) przypada uroczysto?? Bo?ego Cia?a. Tego dnia Msze ?w. w Bazylice Prymasowskiej o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 15.00 i 18.00. Msza ?w. w ko?ciele ??. Piotra i Paw?a na cmentarzu o godz. 7:30, natomiast w kaplicy ?w. Floriana w Oborze o godz. 8.00.

Zwyczajowo po Mszy ?w. o godz. 10.15 sprawowanej przez Ks. Abpa Wojciecha Polaka wyruszy Procesja Eucharystyczna, do udzia?u w ktrej zapraszamy wszystkich Parafian.

Zapraszamy dziewczynki ch?tne do sypania kwiatkw w procesji Bo?ego Cia?a, jak i w oktawie Uroczysto?ci, w czasie procesji w parafii. Spotkanie dla ch?tnych we wtorek (17.06.) po wieczornej mszy ?wi?tej, w katedrze.

W niedziel? za tydzie? (22.06.) o godz. 12.00 Msz? ?w. wraz z b?ogos?awie?stwem prymicyjnym sprawowa? b?dzie Ks. Damian Wo?niak, ktry w tym roku akademickim jako diakon odbywa? na terenie naszej Parafii praktyk? duszpastersk?. Zapraszamy wszystkich serdecznie i jednocze?nie prosimy o modlitw? w intencji Ks. Neoprezbitera.

 
Wniebowst?pienie Pa?skie PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Marcin Jankowski   
poniedziałek, 02 czerwca 2014 08:49

Rozpoczyna si? miesi?c czerwiec. Zapraszamy wszystkich Parafian codziennie po wieczornej Mszy ?w. na modlitw? zwi?zan? z nabo?e?stwem do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Wyj?tkowo w pi?tek (6.06.) nabo?e?stwo czerwcowe przed wieczorn? eucharysti? o godz. 17:45.

Za tydzie? w niedziel?, 8 czerwca, podczas Mszy ?w. o godz. 12:00 prze?ywa? b?dziemy naszej Parafii uroczysto?? udzielenia Sakramentu Bierzmowania. W zwi?zku z tym zapraszamy Kandydatw na prby do Katedry: 3, 4, 5 czerwca po wieczornej Mszy ?w. (ok. godz. 18:45). Spowied? przed Bierzmowaniem dla Kandydatw i najbli?szych w pi?tek (6.06.) od godz. 16:00.

W bie??cym tygodniu przypada I-szy pi?tek m-ca. Przed po?udniem (6.06.) Ks. Kan. Proboszcz i Ks. Marcin z pos?ug? sakramentaln? odwiedz? Chorych. Ks. Rafa? uda si? do chorych w sobot? od godz. 9.00. Po po?udniu w pi?tek okazja do Spowiedzi ?w. dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych od godz. 17.00.

W dniach 6-7.06. w Gnie?nie obecne b?d? znaki ?wiatowych Dni M?odzie?y Krzy? i Ikona Matki Bo?ej Salus Populi Romani.

W pi?tkowe popo?udnie (6.06) o godz. 17:00 Krzy? i Ikona zostan? procesyjne przeniesione z Seminarium do Katedry, gdzie b?dzie mo?liwo?? modlitewnego czuwania: wpierw podczas Nabo?e?stwa Czerwcowego i Mszy ?w. o godz. 18:00; po eucharystii Droga Krzy?owa, nast?pnie o godz. 20:00 Apel Jasnogrski.

W sobot? (7.06.) od godz. 7:30 b?dzie mo?liwo?? modlitwy przy znakach ?DM w Katedrze, natomiast o godz. 9:00 rozpocznie si? Jutrznia Lednicka pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka.

Pozosta?e informacje w dziale og?osze? oraz w intencjach mszalnych. Zapraszamy!

 
VI Niedziela Wielkanocna PDF Drukuj Email
Wpisany przez ks. Marcin Jankowski   
sobota, 24 maja 2014 19:15

W Katedrze codziennie nabo?e?stwa majowe o godz. 17.30 (za wyj?tkiem soboty 31 maja, kiedy to odprawimy je po wieczornej Mszy ?w.). W kaplicy ?w. Floriana we wsi Obora ka?dego dnia o 19.00.

W niedziel? / dzi? wieczorem o godz. 19.00 w Archikatedrze, w ramach oglnopolskich uroczysto?ci z okazji kanonizacji Jana Paw?a II odb?dzie si? specjalna edycja Verba Sacra. Us?yszymy homilie papieskie z pielgrzymek do Wielkopolski. B?d? to kazania: z Gniezna 1979 roku, Poznania 1983 roku i Kalisza 1997 roku, czytane przez wybitn? polsk? aktork? Halin? ?abonarsk?. Ca?o?? u?wietni oprawa muzyczna w wykonaniu Chru Prymasowskiego pod dyrekcj? Ks. Kan. Dariusza Sobczaka. Zapraszamy.

W pi?tek (30.05.) po wieczornej Mszy ?w., w salce na Kolegiatach spotkaj? si? obie grupy m?odzie?y przygotowuj?cej si? do sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Rwnie? w pi?tek (30.05), o godz. 19:00 w Archikatedrze wyst?pi chr ?e?ski Bel Canto ze Stanw Zjednoczonych; b?dzie to koncert w ramach Von Promnitz Tour, dedykowany Ks. Abp Jzefowi Kowalczykowi. Serdecznie zapraszamy!

Za tydzie?, w niedziel? (1.06.) zapraszamy do Katedry o godz. 16:15 na koncert zatytu?owany Dzieci Dzieciom. W programie utwory J. S. Bacha, A. Vivaldiego, W. A. Mozarta w wykonaniu uczniw i nauczycieli Zespo?u Pa?stwowych Szk? Muzycznych w Gnie?nie. Go?cinnie wyst?pi Orkiestra Accademia dell`Arco z Bydgoszczy pod dyrekcj? prof. Paw?a Radzi?skiego.

Pozosta?e informacje w dziale og?osze? oraz w intencjach mszalnych. Zapraszamy!

Poprawiony: czwartek, 29 maja 2014 16:55
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 25

Menu g?wne

Czy wiesz, ?e...?


themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2009 Parafia Archikatedralna w Gnieźnie